Училищен дневник на бъдещето

Всичко, което се случва с един ученик, поднесено в удобен електронен вариант, достъпен от всяка една точка във всеки един момент.

Защо да изберете този Електронен дневник

Ние целим да помогнем всяко училище да предостави актуална информация за успеха, отсъствията и поведението на учениците, която да бъде достъпна и полезна за родителите.

Schoolbook diary for students
Висока автоматизация

Подобряваме вътрешните процеси на работа и улесняваме комуникацията между учител и родители. Така позволяваме на преподавателят да се фокусира върху основните си задължения - ментор и мотиватор на учениците.

Висока сигурност

Информацията ви е защитена чрез двуфакторна система за сигурност, достъпът се реализира чрез потребителско име и парола и различните типове потребители получават достъп до определените за тях компоненти.

Ангажираност на всички участници

В образованието на едно дете има различни лица, които оказват влияние. Ние помагаме на родители, учители, ученици и директори да са пряко замесени в процеса по обучение и развитието на всеки ученик.

Бързо въвеждане и старт

Системата е напълно съвместима с НЕИСПУО и има възможност за импорт и експорт на данни. Това позволява процеса по стартиране на дневник с пълни данни да се съкрати до минути.

Старт

Експорт и импорт на данни

Запълването на дневника става с няколко клика.


Бързи нотификации

Достъп до информация

Родителите получават информация за оценки, отсъствия и съобщения за ученика в реално време. Системата е достъпна както и от настолни компютри, така и от мобилни устройства.


Всички необходими ресурси на едно място

Достъп до седмично разписание

Възможност за следене на седмично разписание. Достъп до учебни помагала и ресурси. Бърза комуникация учител-ученик, учител-родител. Множество статистики.

Свържете се с нас, за да обсъдим най-доброто решение за вашето училище!

Контакти

Нашият екип е винаги на ваше разположение

Пишете ни:


ул. Сердика №20

София 1000

10:00-18:00

support@u-dnevnik.com